From 1 - 5 / 5
  • Tampereen virastokarttarasteri on kantakartasta johdettava koko kaupungin kattava rasteriaineisto (mittakaava 1:5000), joka tuotetaan vektoriaineistosta päivittäin. Virastokarttarasterin keskeiset kohderyhmät ovat: - kiinteistörajat ja -tunnukset - kaupungin maanomistus - nimistö (asemakaavan mukainen nimistö ja täydennettynä merkittävillä kohdeteksteillä) - osoitenumerot - rakennukset - väylät - vesistöt - korkeustiedot (korkeuskäyrät) - suojelualueet (pohjautuen SYKE:n aineistoihin) Karttasarja tuotetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) ja ETRS-TM35 (EPSG:3067) koordinaattijärjestelmissä.

  • Virastokartta on asemakaavan pohjakartasta johdettu maastokartta, joka on laadittu 1:2 000 mittakaavaan. Tietosisältönä virastokartta sisältää kadunnimet asemakaava-alueella, tonttien ja kiinteistöjen osoitenumerot, kiinteistöjaotuksen, asemakaava-alueiden rakennukset, tiestön sekä vesistöt. Rakenteilla olevilla alueilla virastokartalle merkitään ennakkoon katunimiä ja suunniteltuja osoitenumeroita, joten paikoin merkinnät voivat olla ristiriitaisia. Aineisto sisältää tunnuksettomina sinisinä aluerajauksina muodostamattomat hyväksyttyjen asemakaava-alueiden tontinrajat. Virastokartan ylläpito ja päivitys on jatkuvaa. Karttassa näkyy aina aineistojen edellisen päivän tilanne. Aineisto julkaistaan Kuopion internet-karttapalvelussa ja on saatavissa WMS-rajapintapalveluna. Aineiston käyttö vaatii autentikoinnin eli tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kauniaisten ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Saatavana värillisenä ja mustavalkoisena.Saatavana WMS-palvelun kautta ja osa tiedoista myös WFS-palvelun kautta Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Mittausosasto teettää lähes joka vuosi kartoitusilmakuvauksia eri puolilta kaupunkia. Näitä on tehty kartastojen ylläpitoa ja ympäristön tilan seurantaa varten. Näistä kuvauksista tehdään tarvittaessa ortoilmakuvia kaupungin sisäiseen paikkatietojärjestelmään. Ortokuvien maastoresoluutio on yleensä 10 cm, mutta ne eivät kata koko kaupungin aluetta. Koko Vantaan alueen kattavat ortokuvasarjat ovat vuosilta 1954, 1976, 1986, 1998, 2001, 2004, 2007, 2009, 2011 ja 2013. Kuvien resoluutio on 20-25 cm maastossa. Saatavissa WMS-palvelun kautta ( vuodet: 1954, 1976, 1986, 2011 ja 2013), vaatii sopimisen tiedon tuottajan kanssa.

  • An aerial photograph is a photograph of the terrain taken from an aeroplane. The images are vertical photographs applicable to be used in mapping. The aerial photographs are reprocessed into dimensionally accurate images called orthophotos. Aerial photographs are available since the 1930s, depending on the area. Aerial photographs are available in black and white, colour and false colour. The size and accuracy of aerial photos depend on the camera, photography scale and altitude or ground sample distance (GSD). The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. Aerial photographs can be ordered by pieces that cover a certain area. The latest orthophotos based on the aerial photographs can be downloaded free of charge from the File service of open data.