Creation year

1998

4 record(s)

 

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Status

Scale

From 1 - 4 / 4
  • Mikkelin kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, laserkeilaamalla, maastomittauksilla, digitoimalla ja kiinteistötoimitusten kautta. Ylläpito koordinaattijärjestelmä on ETRS GK27. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

  • Salon kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto ilman kiinteistörajoja, joka sisältää maastoa ja rakennettua ympäristöä kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvausten, maastomittausten ja rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineisto sisältää rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmä vanhan Salon kaupungin alueella NN-Salo ja muilla alueilla N60. Aineistoa ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti sähköisesti vektorimuodossa. Pohjakartta tarkistetaan kaavamuutosten yhteydessä ja muuten tilanteen mukaan.

  • Mikkelin kaupungin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:15000. Aineisto käsittää kantakaupungin ja erillisen keskustaosan lisäksi myös Anttolan, haukivuoren ja Otavan taajama alueet. Tietoaineistoa ylläpidetään jatkuvasti