From 1 - 10 / 14
  • Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet on Tervyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä tilastotietokanta. SOTKAnet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja. SOTKAnetin Atom-syöte kautta on saatavilla seuraavat tilastotietoja koskien Inspire-tietotuotteita Väestön terveys ja turvallisuus sekä väestörakenne. Palvelu perustuu useisiin eri tilasto- rekisteri ja tutkimus-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Palvelun käyttö on maksutonta eikä autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Aineistoon voi tutustua selainkäyttöliittymällä osoitteessa http://www.sotkanet.fi tai karttakäyttöliittymässä http://www.paikkatietoikkuna.fi/karttaikkuna teemakarttoina Palvelun rajapintakuvaus on saatavilla osoittessa https://opensource.thl.fi/wiki05/x/LoeI Palvelun kautta saatavissa aineistoissa käytetään aluetunnisteena SOTKAnetin sisäistä tunnistetta. Aluetunnisteiden koodi- ja sanastovastaavuudet löytyy mm. http://www.sotkanet.fi/rest/1.1/regions

  • GTK:n tiedostopalvelu on Atom-syöte, jonka kautta on saatavilla seuraavat tietotuotteet: Maaperäkartta 1:20000/1:50000, Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000, Digitaalinen maaperäkartta 1:200 000, Suomen kallioperä 1:1 000 000, Suomen maaperä 1:1 000 000. Palvelu perustuu maaperätietoja sisältäviin Maaperäkartta 1:20000/1:50000-, Digitaalinen maaperäkartta 1:200 000-, Suomen maaperä 1:1 000 000 -aineistoihin sekä kallioperätietoja sisältäviin Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000-, Suomen kallioperä 1:1 000 000 -aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Palvelun käyttö ON maksutonta EIKÄ VAADI autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • SYKEn Avoin tieto-palvelu tarjoaa ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Paikkatietoaineistot ovat ladattavissa ESRI shape-muodossa. Aineistojen koordinaatisto on ETRS-TM35FIN. Palvelua ja aineistoja hallinnoi Suomen ympäristökeskus. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

  • Syken Avoin tieto-palvelussa on Atom-syöte, jonka kautta on ladattavissa Syken INSPIRE-direktiivin liitteeseen I , II ja III kuuluvat tietotuotteet.Palvelu perustuu Avoin tieto-palvelussa ladattavana oleviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Suomen ympäristökeskus.Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.Aineistot kuuluvat Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

  • Luken INSPIRE SD tiedostolatauspalvelu (Atom) on Atom-syöte, jonka kautta on saatavilla Luken INSPIRE-direktiivin liitteeseen III kuluvat lajin levinneisyys-teeman tietotuotteet. Palvelu perustuu Luken OpenData -palvelussa (https://opendata.luke.fi/) ladattavana oleviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Luke. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Aineistot kuuluvat Luken avoimiin aineistoihin.

  • Museoviraston paikkatietojen latauspalvelu on Atom-syöte, jonka kautta on saatavilla seuraavat tietotuotteet: Museoviraston Inspire-aineisto (FI. 1000272.MV_suojelu.Inspire.20120905), Suojeltujen kohteiden aineisto (FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905) sekä Tutkijan aineisto (FI. 1000272.MV_tutkijanaineisto.20120905). Palvelu perustuu suojeltuja ja muita kulttuuriympäristökohteita sisältäviin muinaisjäännös-, rakennusperintörekisteri- ja valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen -aineistoihin sekä tutkijan aineisto myös maailmanperintökohdeaineistoon. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Tiedostopalvelun kautta saa ladattavaksi erinäisten maakuntien liittojen vahvistettujen maakuntakaavojen paikkatietoaineistoja. Syöte on toteutettu Atom-syötteenä osana LOUSPIRE-projektia.

  • The Finnish Food Authority's file service is the ATOM feed, through which land cover and land use map layers are available. The service is based on material containing information from the integrated support control and administration system (IACS) and the land parcel register (LPIS). The data is managed by the Finnish Food Authority. The use of the service is free of charge and does not require authentication.

  • Syken Avoin tieto-palvelussa on Atom-syöte, jonka kautta on ladattavissa Syken INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluvia tietotuotteita. Palvelu perustuu Avoin tieto-palvelussa ladattavana oleviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Suomen ympäristökeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Aineistot kuuluvat Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

  • The Luke download service for MS-NFI is an Atom feed, that provides data from the Luke Multisource National Forest Inventory (MS-NFI) starting from year 2006. The data is in the topic areas decribed in Appendix II and III of the EU INSPIRE Directive. The service uses the data downloadable from the Luke file service for publicly available data (https://kartta.luke.fi), The data are managed by Luke. The service is free of charge and no authentication is required. The data are part of the open data of Luke.