From 1 - 1 / 1
  • Kajaanin kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto Kajaanin, Vuolijoen sekä Otanmäen taajamista, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta sekä käyttöoikeusyksikköjä kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineiston päivitys on jatkuvaa. Kiinteistötiedon ajantasaistuksen viive on pari päivää. Rakennukset päivitetään puolivuosittain. Muiden aineistojen päivitysväli voi olla useampi vuosi. Saatavissa indeksikartta, josta selviää ajantasaistusvuosi.