From 1 - 4 / 4
  • Rautalammin kunnan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, mittakaavassa 1:100. Aineiston koordinaattijärjestelmä on KKJ3, korkeusjärjestelmä N60. Viimeisin aineistopäivitys on tehty vuonna 2008. Aineisto ei ole saatavissa painettuna karttana.

  • Rautalammin kunnan haja-asutusalueen osoitekartassa esitetään vahvistetut haja-asutusalueen tiennimet, osoitenumerot esitetään viitteellisinä. Taajaman osalta on esitetty tarkempi osoitekartta, jossa osoitenumerointi on tarkempi. Rautalammin kunnan haja-asutusalueen osoitekartan mittakaava on 1:60 000. Aineistoja ylläpidetään vektorimuodossa MapInfo TAB-formaatissa, ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Osoitekarttoja päivitetään muutaman vuoden välein, viimeisin päivitys on vuodelta 2011. Osoitekartta on saatavissa myös painettuna karttana PDF-muodossa.

  • Rautalammin kunnan ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineistoa ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, mittakaavassa 1:100. Aineisto on ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Aineistoa päivitetään muutaman vuoden välein.

  • Rautalammin kunnan ylläpitämä sijaintitarkka yhdistelmäkartta vesi- ja viemäriverkostosta sekä kaivoista. Verkostoaineistoa ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, KKJ3-koordinaatistossa. Aineiston mittakaava on 1:200. Aineisto päivitetään vuosittain.