From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Hyvinkään kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Kantakartta päivittyy kerran vuorokaudessa Hyvinkään internet-karttapalveluun sekä avoimeen WMS-katselupalveluun. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000