From 1 - 2 / 2
  • Rautalammin kunnan ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineistoa ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, mittakaavassa 1:100. Aineisto on ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Aineistoa päivitetään muutaman vuoden välein.

  • Rautalammin kunnan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, mittakaavassa 1:100. Aineiston koordinaattijärjestelmä on KKJ3, korkeusjärjestelmä N60. Viimeisin aineistopäivitys on tehty vuonna 2008. Aineisto ei ole saatavissa painettuna karttana.