From 1 - 3 / 3
  • KUVAUS: Tampereen kaupungin alueella olevat postinumeroalueet. Tarkemmat aluerajaukset kuin Tilastokeskuksen ylläpitämässä Paavo-postinumeroalueet -aineistossa, ylläpidetään kaupunkiorganisaation omiin tarpeisiin. Tämän kartta-aineiston pohjalta määritellään olemassa olevien ja uusien rakennusten ja osoitteiden postinumerot. KATTAVUUS: Koko Tampere PÄIVITYS: Muutoksia tulee harvoin. YLLÄPITOSOVELLUS: QGIS-ohjelmalla Oracle-tietokantaan KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Aineiston on aluemaista. SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta ja katsottavissa Oskari-karttapalvelussa, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. JULKISUUS ja TIETOSUOJA: Aineisto on julkista KENTÄT: TUNNUS postinumero NIMI postinumero + postitoimipaikka AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, Kiinteistönmuodostus (sisältö) ja Paikkatietoyksikkö (tekninen ylläpito)

  • KUVAUS: Ajantasa-asemakaavan rakennusala-alueet. Ajantasa-asemakaava koostaa yksittäisissä kaavoissa hyväksytyt voimassa olevat rakennusala-alueet KATTAVUUS: Aineiston kattaa Tampereen asemakaava-alueet. PÄIVITYS: Aineisto on jatkuvassa ylläpidossa. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineisto tallennetaan kantakartan ylläpidon yhteydessä Stellasta. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Aineisto on aluemaista SAATAVUUS: Aineisto on katsottavissa kaupungin Oskari-karttapalvelussa. Aineisto on myös saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta kirjautuneelle käyttäjälle. Aineiston on tallennettuna Oracle-tietokantaan. JULKISUUS ja TIETOSUOJA: Aineisto on julkinen, samat tiedot ovat nähtävissä asemakaavoissa. KENTÄT: *KAAVATUNNUS Kaava, jossa rakennusala on määritelty (tietoa ylläpidettu aineistossa 2012 jälkeen) *KOHTEENTUNNUS Kaavamääräyksen tunnus (tietoa ylläpidettu aineistossa 2012 jälkeen) *TYYPPI rakennusala kaikille kohteille *PINTAALA Rakennusalan pinta-ala m2, automaattisesti laskettu *MAANALAINEN Kertoo, onko rakennusala maanpäällinen vai maanalainen *KERROSLUKU Rakennusalalle kaavassa määritelty kerrosluku - tulee tarkastaa virallisesta asemakaavasta, onko kyseessä maksimi, minimi vai tasan tämä arvo *SITOVA Hyväksytty asemakaava *LUONTI_PVM Päivä, jolloin tekninen suunnittelija saanut asemakaavaehdotuksen valmiiksi (ennen nähtäville asettamista, hyväksyntää ja lainvoimaisuutta). *MUOKKAUS_PVM Kaavan esitystekniikan tarkastuspäivä, ei koske kaavan sisältöä Kenttiä tehokkuusluku, käytettykm2, km2 ja kohteenvaihe ei ylläpidetä AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, Paikkatietoyksikkö sekä Tampereen Infra

  • Pietarsaaren kaupungin opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:15000. Käytetään digitaalisena että paperina ja löytyy Pietarsaaren kaupungin karttapalvelulla Internetissä. Aineisto ylläpidetään jatkuvasti.