From 1 - 4 / 4
  • Laser scanning data refers to three-dimensional point-like data depicting the ground and objects on the ground. Each point is provided with x, y and z coordinate information. Laser scanning data is collected i.a. for updating elevation models, creating 3D geometries of buildings, mapping flood risks, and collecting information about forest resources. Laser scanning data 0.5 p has been spaced out from Laser scanning data 5 p's density of 5 p/m² to a density of 0.5 p/m². Laser scanning data 0.5 p is open data, and from 2020 onwards, it will be collected according to the national laser scanning programme (in Finnish): https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus. For the time being, it is available only from certain parts of Finland. Laser scanning data 0.5 p is available mainly automatically classified from the NLS Open data file download service: https://www.maanmittauslaitos.fi/en/e-services/open-data-file-download-service. More information (in Finnish): https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilausaineistot.

  • Laser scanning data refers to three-dimensional point-like data depicting the ground and objects on the ground. Each point is provided with x, y and z coordinate information. Laser scanning data is collected i.a. for updating elevation models, creating 3D geometries of buildings, mapping flood risks, and collecting information about forest resources. Currently Laser scanning data 5 p is available only from certain parts of Finland. From 2020 onwards, data will be collected according to the national laser scanning programme (Finnish): https://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus-ja-ilmakuvaus.

  • Laser scanning data refers to three-dimensional point-like data depicting the ground and objects on the ground. Each point is provided with x, y and z coordinate information. Laser scanning data is collected i.a. in order to produce elevation models and collect information about forest resources. Laser scanning data is available from all of Finland. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it From 2020 onwards, laser scanning data according to the laser scanning programme will be produced. The product description of the 'Laser scanning data 5 p' according to the scanning programme is available: https://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/product-descriptions/laser-scanning-data-5-p A spaced-out open dataset will be created from the new Laser scanning data 5 p: https://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/product-descriptions/laser-scanning-data-05-p . The characteristics of this dataset correspond to the Laser scanning data 2008–2019 dataset.

  • Categories  

    Kuopion laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto. Laserkeilausaineisto on keilattu ilmalaserkeilauksena vuosina 2007-2017. Kuopion kaupungin toiminnoissa aineistoa hyödynnetään kantakartan ylläpidossa, kaavoituksessa, eri vastuu alueiden suunnittelutehtävissä sekä erilaisten kolmiulotteisten havainnemallien sekä kaupunkimallin laadinnassa. Tuote on maksullista aineistoa. Laserkeilausaineistoa myydään esimerkiksi rakennusluvan asemapiirrusten laadintaan(pintamalli) tai muuhun suunnitteluun yksityisille henkilöille tai yrityksille. Laserkeilausaineiston hinta määräytyy Kuopion kaupungin paikkatietoaineistojen hinnaston mukaisesti.