From 1 - 4 / 4
  • CGI:n RS-sarja on taustakartaksi maastoon optimoitu rasterikarttasarja. Se on väritykseltään vaalea ja välttää suuria kontrasteja, jolloin kartalla on helppo esittää erilaisia teemoja ja aineistoja. Se sopiikin hyvin käyttötarkoituksiin, joissa tarkasta maaston kuvauksesta on hyötyä sekä siitä saa pinnanmuotoja ja korkeus- ja syvyystietoja esityksen tueksi. Pistemäisinä kohdeaineistoina on hyödynnetty myös OpenStreetMap -aineistoa. Aineisto jatkuu Suomen ulkopuolella globaalina aineistona, jossa hyödynnetään tarkemmilla mittakaavoilla OpenStreetMap ja Geonames -nimiaineistoa sekä kaukaisemmilla ESA Landcover -maankäyttöaineistoa. Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)

  • CGI:n LG-sarja on värikäs opaskarttamainen karttasarja, jossa erityisesti on korostettu tiestöä ja sen luokittelua. Se sopiikin hyvin logistisiin tarpeisiin sekä mobiilikäyttöön. Pistemäisinä kohdeaineistoina on hyödynnetty myös OpenStreetMap -aineistoa. Aineisto jatkuu Suomen ulkopuolella globaalina aineistona, jossa hyödynnetään tarkemmilla mittakaavoilla OpenStreetMap ja Geonames -nimiaineistoa sekä kaukaisemmilla ESA Landcover -maankäyttöaineistoa. Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)

  • CGI:n RK-sarja on maankäytön luokituksia esittävä maastokartta. Tuttua symboliikkaa tukee selkeästi erottuvat maastokohteet. Mukana niin korkeus- ja syvyystiedot käyräesityksenä. Aineisto sopii hyvin taustakarttana ulkoilureittien tai kiinteistötietojen esittämistä varten. Pistemäisinä kohdeaineistoina on hyödynnetty myös OpenStreetMap -aineistoa. Aineisto jatkuu Suomen ulkopuolella globaalina aineistona, jossa hyödynnetään tarkemmilla mittakaavoilla OpenStreetMap ja Geonames -nimiaineistoa sekä kaukaisemmilla ESA Landcover -maankäyttöaineistoa Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)

  • CGI:n NS-taustasarja on selkeä ja hillityn pelkistetty. Se soveltuu varsinkin tilastolliseen tarkasteluun ja temaattisten esitysten tueksi. Asutusalueet korostuvat rakennusten korkeuden mallintamisella. Kartta-aineisto jatkuu Suomen ulkopuolelle globaalina aineistona, jossa paikannimistönä on hyödynnetty OpenStreetMap, Geonames -nimiaineistoa ja ESA Landcover -maankäyttöaineistoa. Taustakarttasarjan päälle voi rakentaa erilaisia web-palveluja. Aineiston tarkkuus ja tyylikäs visualisointi tuovat lisäarvoa verrattaessa ilmaisiin webissä saatavilla oleviin karttasarjoihin. CGI:n taustakartta on myös käyttöehdoiltaan selkeä vaihtoehto verrattaessa esimerkiksi Googlen aineistoon. Taustakartta-aineistot ovat saatavilla kuvaruutu -mittakaavoilla (1:5300 – 1:12M) sekä painokartta -mittakaavoilla (1:20k – 1:5M). Aineisto on julkinen, mutta käyttöoikeuslupa tarvitaan. Aineiston käyttö ja julkaiseminen on maksullista. Aineiston käyttöluvan voi tilata CGI:lta (support.lbs.fi@cgi.com)