From 1 - 2 / 2
  • Pääkaupunkiseudun palvelukartta on avoin palvelukartta ja tiedotuskanava Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien toimipisteistä ja palveluista. Palvelukartan kautta kuntalainen löytää ajantasaisen tiedon kaupungin tarjoamista palveluista ja niiden esteettömyydestä. Kartan kautta on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä avointa keskustelua suoraan toimipisteistä ja palveluista vastaavien kanssa. Palvelukartta on rakennettu avointa dataa ja avointa lähdekoodia käyttäen. Palveluiden ja palvelupisteiden tiedot ovat avointa dataa ja käytettävissä REST-rajapinnan kautta. Karttatiedot haetaan avoimesta OpenStreetMapista ja niiden tekijänoikeus kuuluu OpenStreetMapin tekijöille. Palvelun käyttö on maksutonta ja ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Palvelukartan tietoja on mahdollista selailla ja ladata palveluun liittyvän REST-rajapinnan kautta. (Ei Inspire-aineisto).

  • The Arctic SDI Geoportal provides access to geospatial data and services available via the Arctic SDI to support and facilitate monitoring, management and decision making, and support sustainable development in the Arctic. Specifically, the Arctic SDI Geoportal facilitates the discovery, visualization, evaluation, download and integration of geographic data from a variety of sources for the Arctic. The Arctic SDI Geoportal is the result of cooperative efforts between the National Mapping Agencies (NMAs) of the eight Arctic Council Member countries - Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United States. The Arctic SDI Geoportal includes reference data (such as the Arctic SDI topographic basemap or Pan-Arctic Digital Elevation Model) and thematic data from various sources. Thematic data section includes themes such as oceans, climatology and geoscientific information. Most of the data covers the Arctic or the involved Arctic countries, but new data sources with a smaller or larger geographical extent may be accepted. The Geoportal allows searching placenames via a circumpolar gazetteer, and embedding interactive maps to any website. Some of the features require registration.