From 1 - 2 / 2
  • NLS-FI INSPIRE View Service for Administrative Units Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: AdministrativeUnit, AdministrativeBoundary, Baseline, TerritorialSea, ExclusiveEconomicZone, MaritimeBoundary.InternalWaters, MaritimeBoundary.TerritorialSea ,MaritimeBoundary.ExclusiveEconomicZone. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Administrative Units dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • Suomi.fin palvelukartta sisältää julkishallinnon organisaatioiden asiointi- ja palvelupisteiden sijainti- ja yhteystietoja. Kartan sisältö muodostuu viranomaisten tähän käyttöön luovuttamista palvelupistetiedoista. Aineisto sisältää yhdenmukaisessa rakenteessa tallennettuja julkishallinnon asiointi- ja palvelupisteiden tietoja. Tiedot on saatu palveluja hallinnoivilta viranomaisilta ja tarpeen mukaan harmonisoitu Suomi.fi-toimituksessa. Pakollisina, jokaiseen kohteeseen liittyvinä tietoina on - kohteen nimi - käyntiosoite muodossa "Kadunnimi 1" - kuntakoodi - postinumero ja -toimipaikka. Näiden lisäksi organisaatiot voivat ilmoittaa kohteiden sähköposti- ja www-osoitteita, aukioloaikoja ja muita lisätietoja. Aineisto on vapaasti noudettavissa ja uudelleenkäytettävissä standardin rajapinnan kautta.