From 1 - 4 / 4
  • Espoon WMS-palvelu (Espoo Xcity WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla mm. seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Espoon opaskartta (Opaskartta), Espoon osoitekartta (Osoitekartta), Espoon maankäyttökartta (Maankayttokartta), Espoon ortokartta (Ortokartta) sekä Espoon karttayhdistelmä (Karttayhdistelmä), joka Espoon kantakartan, opaskartan ja osoitekartan yhdistelmäkartta. Palvelu perustuu Espoon kantakartta-, maankäyttökartta-, opaskartta-, ortokuva- ja osoitekartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin paikkatieto-yksikkö. Palvelun käyttö on pieneltä osin maksullista ja pääsy joihinkin aineistoihin vaatii autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Resoluutio 20cm Ilmakuva kattaa seuraavan alueen: Espoo Kuvausvuodet: 2001,2005,2007,2009,2011,2013,2015,2017, 2019 Kuvaus yleensä 2v välein. Uusimman kuvauksen aineisto on saatavissa myös WMS-palveluna.

  • Espoon WFS-palvelu (Espoo Trimble Locus WFS Server) on WFS-rajapintapalvelu Espoon kantakarttaan ja muihin fyysisin ympäristön paikkatietoaineistoihin sekä ajantasakaavan tietoihin. Aineistoja hallinnoi Espoon Paikkatieto-yksikkö. Palvelun käyttö on osittain maksullista ja vaatii joidenkin aineistojen osalta autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Espoon maankäyttökartta on koostekartta hyväksyttyjen ja lainvoiman saaneiden asemakaavojen mukaisista alueellisista maankäyttötarkoituksista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.