Service type

OGC:WFS

2 record(s)

 

Type of resources

Provided by

Service types

From 1 - 2 / 2
  • Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 WMS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000.) voimassa olevat merkinnät. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelua sisältäviin maakuntakaava -aineistoihin Uudenmaan alueella. Aineistoja hallinnoi Uudenmaan liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Vihdin WFS-palvelu (Vihti WFS Server) on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavia aineistoja (suluissa tekninen nimi): Rakennusvalvonta-asiat (rakval:RakennusvalvontaAsia), Valmiit rakennukset (rakval:ValmisRakennus), Osoitteet (mkos:Osoite), Kantakartta (kanta:*), Ajantasa-asemakaava (akaava:*). Palvelu perustuu Vihdin kunnan tuottamiin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Vihdin kunnan Paikkatieto- ja mittauspalvelut. Palvelun käyttö on pääosin maksullista ja vaatii autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla (osoitteita lukuunottamatta).