Resolution

250.0 m

1 record(s)

 

Type of resources

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Resolution

From 1 - 1 / 1
  • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.