Resolution

25 cm

2 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Formats
Representation types
Resolution
From 1 - 2 / 2
  • Pääkaupunkiseudun sekä Kirkkonummen, Keravan, Järvenpään, Tuusulan ja Nurmijärven kattava väriortoilmakuvamosaiikki 25 cm/pix maastoresoluutiolla (GSD). Kuvat tuotettiin 5 cm/pix resoluutiolla, mutta avaamista varten kuva on resamplattu 25 senttiin. Kuvauksessa mukana olleilla kunnilla on käytössään alkuperäiset 5 cm/pix kuvat. Ortoilmakuvat ovat saatavilla sekä RGB- että väri-infrakuvina (CIR). Vuoden 2023 kuvan molemmat kuvamosaiikit ovat tarjolla myös rajapinnassa. Aineisto on ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot on toteutettu yhteishankintana, ja hankintavastaavana on toiminut Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymä. Copyright-merkinnässä tulee ilmoittaa kaikki hankinnassa mukana olleet tahot ja aineiston vuosiluku. Esim. Ortokuva (c) Alueen kunnat, HSY, HSL ja Puolustusvoimat 2023.

  • Pääkaupunkiseudun sekä Kirkkonummen, Keravan ja Järvenpään kattava väriortoilmakuvamosaiikki 25 cm/pix maastoresoluutiolla (GSD). Ortoilmakuvat ovat saatavilla sekä RGB- että väri-infrakuvina (CIR). Vuoden 2021 osalta molemmat kuvamosaiikit ovat tarjolla rajapinnassa. Aineisto on ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot on toteutettu yhteishankintana ja hankintavastaavana on toiminut Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymä. Vuoden 2021 ortoilmakuvien tarkkuus on heikennetty Puolustusvoimien määrittämiltä alueilta aluevalvontalain mukaisesti siten, että näillä alueilla kuvan tarkkuus on GSD 40 cm. Saatavilla on myös ortoilmakuvat GSD 40 cm tarkkuudella koko kuvausalueelta. Copyright-merkinnässä tulee ilmoittaa kaikki hankinnassa mukana olleet tahot ja aineiston vuosiluku. Esim. Ortokuva (c) Alueen kunnat, HSY, HSL ja Puolustusvoimat 2021.