Format

WMS-palvelu

1 record(s)

 

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Representation types

Scale

Resolution

From 1 - 1 / 1
  • Virastokartta on asemakaavan pohjakartasta johdettu maastokartta, joka on laadittu 1:2 000 mittakaavaan. Tietosisältönä virastokartta sisältää kadunnimet asemakaava-alueella, tonttien ja kiinteistöjen osoitenumerot, kiinteistöjaotuksen, asemakaava-alueiden rakennukset, tiestön sekä vesistöt. Rakenteilla olevilla alueilla virastokartalle merkitään ennakkoon katunimiä ja suunniteltuja osoitenumeroita, joten paikoin merkinnät voivat olla ristiriitaisia. Aineisto sisältää tunnuksettomina sinisinä aluerajauksina muodostamattomat hyväksyttyjen asemakaava-alueiden tontinrajat. Virastokartan ylläpito ja päivitys on jatkuvaa. Karttassa näkyy aina aineistojen edellisen päivän tilanne. Aineisto julkaistaan Kuopion internet-karttapalvelussa ja on saatavissa WMS-rajapintapalveluna. Aineiston käyttö vaatii autentikoinnin eli tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.