Type

 

service-OGC:WFS

2 record(s)

 

Type of resources

Provided by

Service types

From 1 - 2 / 2
  • Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 WMS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000.) voimassa olevat merkinnät. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelua sisältäviin maakuntakaava -aineistoihin Uudenmaan alueella. Aineistoja hallinnoi Uudenmaan liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Muinaismuistolailla rauhoiteut ja muut historialliset hylyt on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Alusten_hylyt. Palvelu perustuu nimi-, tyyppi- ja ajoitustietoja sisältävään muinaisjäännösaineistoon, josta on suodatettu merialueilla sijaitseva vedenalaiset hylkykohteet. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Palvelu on julkaistu ensisijaisesti Syken meritietoportaali-hanketta (käynnissä 2017-2020) varten. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.