Format

Esri shape

12 record(s)

 

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

From 1 - 10 / 12
  • Päivämerkki on päivällä näkyväksi tarkoitettu turvalaitteen rakenne (esim. linjamerkin taulurakenne, levykummeli). Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt päivämerkit.

  • Taululinja on 1-3 linjataulun muodostama optinen linja. Yleensä taululinja osoittaa väylän keskilinjaa. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt taululinjat.

  • Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu rakenne ja laite. Navigointiin ja väylän merkitsemiseen käytettävien merimerkkien lisäksi merenkulun turvalaitteiksi luetaan myös vesiliikennemerkit ja valo-opasteet. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt merenkulun turvalaitteet. Aineisto sisältää sekä kelluvat, että kiinteät turvalaitteet.

  • Väylä on päätepisteittensä välille maastoon ja kartalle merkitty yhtenäinen kulkureitti vesialueella. Väylän geometria muodostuu navigointilinjoista ja väyläalueista. Merenkulun turvalaitteet, vesiliikennemerkit, rajoitusalueet ja ruoppausalueet linkittyvät yleensä yhteen tai useampaan väylään. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt merkityt väylät.

  • Vesiliikennemerkki on yleisnimitys vesiliikenteessä käytettäville kieltomerkeille, määräystä tai rajoitusta osoittaville merkeille, tiedotusmerkeille, apumerkeille ja kaapeli- ja johtotauluille sekä suuntamerkeille. Vesiliikennemerkit luetaan kuuluviksi merenkulun turvalaitteisiin. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt vesiliikennemerkit.

  • Ruoppausalue on alue, jolta on poistettu pohjamateriaalia väyläalueen suunnitellun syvyyden saavuttamiseksi. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt ruoppausalueet.

  • Läjitysalue on alue, johon ruoppauksessa syntyneet ruoppausmassat on sijoitettu. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt läjitysalueet.

  • Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.

  • Tutkamajakka on turvalaitteelle (yleensä kiinteälle) asennettava elektroninen lisälaite, joka otettuaan vastaan tutkan lähetyssignaaleja lähettää takaisin tutkan kuvapinnalla näkyvän MORSE-vastauskoodin. Käytetään myös nimitystä racon. Aineisto sisältää Liikenneviraston vesiväylärekisteriin merkityt tutkamajakat.

  • Vesiväyläaineisto on Liikenneviraston vesiväylärekisterissä ylläpidettävä aineisto, joka sisältää viralliset vesiväylätiedot ja merenkulun turvalaitteiden tiedot. Lisäksi aineistoon kuuluvat ruoppaus- ja läjitysalueet, vesiväyliin liittyvät rajoitusalueet sekä vesiliikennemerkit. Aineisto on luonteeltaan väyläomaisuuden hallintaan tarkoitettua perusrekisteritietoa.