From 1 - 10 / 62
  • Aineisto sisältää ne alueet, jotka ovat kaavoituksen takia rakennuskiellossa. Muut rakennuskiellot on tarkastettava kiinteistöpalveluista. HUOM! Lohjan alueella on rakennuskieltoja, jotka eivät näy karttapalvelussa. Kohteen ei voida todeta olevan rakennuskelpoinen pelkästään karttapalvelun perusteella. Muun muassa kauppoihin ja lupa-asioihin tarvittavat viralliset karttaotteet tilataan aina kaupungilta. Aineisto päivitetään tarvittaessa.

  • Loimaan ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvausten, maastomittausten, kiinteistötoimitusten ja rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineistoa päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti vektorimuodossa. Kartta tarkistetaan kaavamuutosten yhteydessä ja muuten tilanteen mukaan. Aineisto sisältää rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen,kiinteistöt sekä muut kohteet.

  • Sisältää Oriveden kaupungin pohjakartan rakennukset. Aineisto perustuu ilmakuvauksiin 1996 (Hirsilä) ja 2011 (keskustaajama). Aineistoa on täydennetty maastomittauksilla. Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Rajapintapalveluihin päivitys 2 kertaa vuodessa.

  • Kaupungin alueella voimassa olevat rakentamis- ja toimenpidekieltoalueet.

  • Muuramen kunnan rakennuskieltoalueet. Aineistoa päivitetään rakennuskieltopäätösten mukaisesti.

  • Hyvinkään kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

  • Jyväskylän kaupungin postialuejako.

  • Rovaniemen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto tuotettu ilmakuvakartoituksella. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

  • Rautalammin kunnan haja-asutusalueen osoitekartassa esitetään vahvistetut haja-asutusalueen tiennimet, osoitenumerot esitetään viitteellisinä. Taajaman osalta on esitetty tarkempi osoitekartta, jossa osoitenumerointi on tarkempi. Rautalammin kunnan haja-asutusalueen osoitekartan mittakaava on 1:60 000. Aineistoja ylläpidetään vektorimuodossa MapInfo TAB-formaatissa, ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa. Osoitekarttoja päivitetään muutaman vuoden välein, viimeisin päivitys on vuodelta 2011. Osoitekartta on saatavissa myös painettuna karttana PDF-muodossa.