From 1 - 5 / 5
  • Paimion ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Aineisto sisältää Vihdin kunnan ylläpitämät rakennusten osoitteet. Aineisto tuotetaan osana luparakentamista sekä osoitetietojen ylläpitoa. Aineisto päivittyy kunnan tietokannasta päivittäin. Tasokoordinaatistona on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

  • Sastamalan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Sastamalan yleiskaavayhdistelmä. Kaavojen sijaintitarkkuus on likimääräinen.

  • Paimion ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa ja rakennettua ympäristöä kuvaavia tietoja. Aineiston pohjana on ilmakuvaus 1980-luvulta, jota päivitetään maastomittauksin. Korkeuskäyrät on luotu laserkeilausaineistosta 2015. Rakennukset mitataan rakennuslupaprosessin yhteydessä, uudet tiet niiden rakentuessa. Muut kohteet asemakaavaprosessin aluksi.