cl_maintenanceAndUpdateFrequency

irregular

2 record(s)

 

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Update frequencies

Service types

Scale

From 1 - 2 / 2
  • Lipas Liikuntapaikat.fi on Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan hallinnoima valtakunnallinen liikunnan paikkatietojärjestelmä (www.liikuntapaikat.fi). Lipas- aineistossa on kuntien liikuntapaikkojen sijainti- ja ominaisuustietoja pisteinä, reitteinä ja alueina. Tietokannassa on noin 30 000 liikuntapaikkaa. Lipas- aineistoa ylläpitävät kuntien liikuntatoimen viranhaltijat. Lipas- palvelun ovat kehittäneet Jyväskylän yliopisto, Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto ja valtion ympäristöhallinto yhteistyössä lääninhallitusten, kuntien, liikuntajärjestöjen ja liikuntapaikkojen hoitajien kanssa. Lipas syntyi OPM:ssä jo 1970-luvulla; myöhemmin se siirrettiin Jyväskylän yliopiston hallintaan. Aineisto on jatkuvasti päivitettävä nykytilanteen kuvaus liikuntapaikoista, liikuntareiteistä ja alueista sekä liikuntatoimen taloudesta.

  • Väylän avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Ajoradan leveys (ajoradan_leveys) Alikulku (alikulku) Joukkoliikenteen pysäkit (dr_pysakit) Liikennemäärät (liikennemaarat) Lisäkaistat (lisakaistat) Nopeusrajoitukset (nopeusrajoitus) Palvelualueet (palvelualueet) Silta (silta) Talvinopeusrajoitukset (talvinopeusrajoitus) Tieluokat (tieluokat) Tien päällyste (paallyste) Tieosoiteverkko (tieosoiteverkko) Valaistus (valaistus) Liikennepaikat (rautatieliikennepaikka) Rataverkko (rataverkko) Tasoristeykset (tasoristeykset) Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Kiinteät turvalaitteet (turvalaite_kiintea_p) Navigointilinja (navigointilinja_v) Rajoitusalueet (rajoitusalue_a) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Sisäiset aluevedet (sisavesi_raja_a) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Talousvyöhyke (talousvyohyke_a) Taululinja (taululinja_v) Valtioiden välinen raja (valtakunnan_raja_v) Väyläalue (vayla_alue_a) Palvelu perustuu Väylän ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin sekä merikartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylä. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.