cl_maintenanceAndUpdateFrequency

irregular

2 record(s)

 

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Update frequencies

Service types

Scale

From 1 - 2 / 2
  • Liikennevirasto avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Ajoradan leveys (ajoradan_leveys) Alikulku (alikulku) Joukkoliikenteen pysäkit (dr_pysakit) Liikennemäärät (liikennemaarat) Lisäkaistat (lisakaistat) Nopeusrajoitukset (nopeusrajoitus) Palvelualueet (palvelualueet) Silta (silta) Talvinopeusrajoitukset (talvinopeusrajoitus) Tieluokat (tieluokat) Tien päällyste (paallyste) Tieosoiteverkko (tieosoiteverkko) Valaistus (valaistus) Liikennepaikat (rautatieliikennepaikka) Rataverkko (rataverkko) Tasoristeykset (tasoristeykset) Aluemeren ulkoraja (aluemeri_raja_v) Aluemeri (aluemeri_raja_a) Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) Kiinteät turvalaitteet (turvalaite_kiintea_p) Navigointilinja (navigointilinja_v) Rajoitusalueet (rajoitusalue_a) Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Sisäiset aluevedet (sisavesi_raja_a) Sisäisten aluevesien ulkoraja (sisavesi_raja_v) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Talousvyöhyke (talousvyohyke_a) Taululinja (taululinja_v) Valtioiden välinen raja (valtakunnan_raja_v) Väyläalue (vayla_alue_a) Palvelu perustuu Liikenneviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin sekä merikartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Liikennevirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Lipas Liikuntapaikat.fi on Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan hallinnoima valtakunnallinen liikunnan paikkatietojärjestelmä (www.liikuntapaikat.fi). Lipas- aineistossa on kuntien liikuntapaikkojen sijainti- ja ominaisuustietoja pisteinä, reitteinä ja alueina. Tietokannassa on noin 30 000 liikuntapaikkaa. Lipas- aineistoa ylläpitävät kuntien liikuntatoimen viranhaltijat. Lipas- palvelun ovat kehittäneet Jyväskylän yliopisto, Opetusministeriö, Suomen Kuntaliitto ja valtion ympäristöhallinto yhteistyössä lääninhallitusten, kuntien, liikuntajärjestöjen ja liikuntapaikkojen hoitajien kanssa. Lipas syntyi OPM:ssä jo 1970-luvulla; myöhemmin se siirrettiin Jyväskylän yliopiston hallintaan. Aineisto on jatkuvasti päivitettävä nykytilanteen kuvaus liikuntapaikoista, liikuntareiteistä ja alueista sekä liikuntatoimen taloudesta.